TESTI PRENATAL HARMONY ™ ËSHTË KONFIRMUAR 100% I SAKTË

Testin prenatal Harmoniy ™  në grupin Bio Save është bërë nga më shumë se 14,000 gra shtatzëna në Ballkan dhe ka treguar saktësi 100% në zbulimin e sindromës Down me 52 raste të diagnostikuara, ku të gjitha janë konfirmuar nga analiza shtesë verifikimi.

Për testin prenatal Harmony deri tani kanë vendosur mbi 14.000 gra shtatzëna. 52 prej tyre në fillimet e shtatzanisë kanë kuptuar se mbajnë fëmijë me Sindromin Down. 

Me procedurë invazive është konfirmuar se të gjithë 52 fëmijët kanë pasur Sindromën Down. Rezultate të tilla provojnë që saktësia e testit prenatal Harmony është 100%.

Rezultate të tilla provojnë që saktësia e testit prenatal Harmony është 100%.

 

RISKU TEK GRATË SHTATZËNA PËR SINDROMËN DOWN

Risku tek gruaja shtatzënë e moshës 35 vjeç është 1:360(kështu që në 360 gra shtatzëna, lind një fëmijë me Sindromën Down).

Harmony_100%_Rizik_1_360,-AL.jpeg

 

Kur nje grua shtatzënë është 30 vjeçe, risku që mban mosha është 1:1000( kështu që në një mijë gra shtatzëna, lind një fëmijë me Sindromën Down), ndërsa risku në gratë shtatzëna të moshës 40 vjeçare dhjetëfishohet, pra, në çdo 100 gra shtatzëna lind një fëmijë me Sindromën Down.

Harmony_proces_u_3_koraka,-AL.jpeg