Së bashku përfitojmë më shumë

Para plot 30 viteve në Francë, Dr. Eliane Gluckman ka kryer transplantin e parë me qeliza staminale nga gjaku i kordonit të kërthizës. Kjo ngjarje ka filluar revolucionin në botën e trajtimit me qeliza staminale. Deri më sot në botë janë kryer mbi 35.000 transplantime të qelizave staminale nga gjaku i kordonit të kërthizës, dhe ky numër rritet nga viti në vit.

Me rastin e 15  Nëntorit- Dita botërore e Gjakut të Kordonit të Kërthizës, dëshirojmë që të gjitha grave shtatzëna në Shqipëri t’i ofrojme dhurata të cmuara,VITE SHTESE, te ruajtjes së qelizave staminale të gjakut të kordonit të fëmijës së tyre.

Duke pasur parasysh sa më sipër, Bio Save ka vendosur që secilës grua shtatzënë t’i dhurojë 10 vite shtesë të ruajtjes së qelizave staminale (vlera e dhuratës 400 EUR). Në rast se dy gra shtatzëna vijnë së bashku, secilës prej tyre i dhurojmë 20 vite shtesë të ruajtjes së qelizave staminale (Vlera e dhuratës 600 EUR). Në rast se 3 ose më shumë gra shtatzëna vijnë së bashku, secilës prej tyre i dhurojmë 30 vite shtesë të ruajtjes së qelizave staminale (Vlera e dhuratës 800 EUR).

FamiCord Group është banka më e madhe në Europë e qelizave staminale me mbi 355.000 mostra të ruajtura. Njëherësh edhe banka e qelizave staminale me përvojën më të madhe për kërkesën e mostrave për arsye terapeutike- vetëm në 9 muajt e parë të këtij viti janë realizuar 317 trajtime me qeliza staminale nga gjaku i kordonit të kërthizës.