Për bankën e qelizave staminale BioKryo

Banka BioKryo e qelizave staminale është akredituar nga Qendra më e madhe Kërkimore në Evropë, Frauenhofer Institute.

 

BioKryo është një nga bankat lider gjermane për ruajtjen e qelizave staminale dhe indeve. Është akredituar nga ana e qendrës më të madhe kërkimore në Evropë - Frauenhofer Institut në Gjermani.

BioKryo aplikon administrimin e sistemit të cilësisë bazuar në standardin GMP (Good Manufacturing Practices) në përputhje me ligjin e fortë gjerman.