Qelizat staminale - çmimet

    Bio Save
+20
Bio Save
+30
Bio Save
+50
  Paketat e shërbimeve standarde përfshijnë      
A Pa shpenzime shtesë në nivelin vjetor  check.png  check.png  check.png
B Konsultime profecionale me ekspertët tanë mjekësor  check.png  check.png  check.png
C Trajnimi i stafit në spitalin e lindjes prej bashkëpunëtorëve tanë  check.png  check.png  check.png
D Trajnimi i stafit në spitalin e lindjes prej bashkëpunëtorëve tanë  check.png  check.png  check.png
E Pakoja e transportit me setin për marrjen e gjakut Bio Save, e qëndrueshme përsa i përket temperaturës  check.png  check.png  check.png
F Marrja falas e gjakut të kordonit të kërthizës në spitalin e lindjes  check.png  check.png  check.png
G Transporti deri në laboratorin tonë bëhet me shërbimin korier profesional 365 ditë në vit  check.png  check.png  check.png
H Përpunimi i gjakut në kushte sterile (Standardi GMP)  check.png  check.png  check.png
I Menaxhimi kompjuterik i kriprezervimit në qese të zhvilluara posaçërisht për ngrirje  check.png  check.png  check.png
J Testimi i cilësisë së gjakut nga kordoni i kërthizës së nënës në përputhje me dispozitat ligjore  check.png  check.png  check.png
K Dorëzimi dhe shpjegimi i rezultateve / certifikata  check.png  check.png  check.png
L Përkrahja në trajtim prej Fondacionit Bio Save  check.png  check.png  check.png
M Transportimi i gjakut të kordonit në klinika në rast të përdorimit terapeutik  check.png  check.png  check.png
N Analiza e gjakut të nënës për HIV, hepatitit B, hepatitit C dhe sifilis  check.png  check.png  check.png
O Akses në platformën BioSave&me      
  Paketat standarde nuk përfshijnë      
P Ruajtja e indit të kordonit (çmimi 400 €) - - -
Q Testi ADN - -  - 
  Periudha e depozitimit      
R Periudha e depozitimit prej 20 vjetësh  check.png - -
S Periudha e depozitimit prej 30 vjetësh -   check.png -
T Periudha e depozitimit prej 50 vjetësh - -   check.png
  Shërbime shtesë      
U 200 EUR zbritje dhuratë për besnikërinë për depozimin e gjakut të ardhshëm të kordonit  check.png  check.png  check.png
V Garanci e pakufizuar për çmimin për depozitimin e ardhshëm të gjakut të kordonit  check.png  check.png  check.png
W Kushte të veçanta te shtatzënia  me binjakë  check.png  check.png  check.png
    1.980€ 2.380€ 2.780€

 

SHPJEGIMI I SHËRBIMEVE TONA  

Paketat e shërbimeve standarde përfshijnë 

A  Pa shpenzime shtesë në nivelin vjetor

Kostoja e caktuar me kontratë është fikse. Kushtet e kontratës Ju garantojnë se gjatë periudhës kontraktuese të depozitimit nuk do të keni shpenzime shtesë. Siguria financiare është shumë e rëndësishme për Juve dhe fëmijën Tuaj te depozitimi afatgjatë i gjakut të kordonit.

Stručne konsultacije sa našim medicniskim stručnjacima
Ekspertë nga fusha e mjekësisë do t'Ju këshillojnë profesionalisht dhe do t'Ju ofrojnë ndihmë në të gjitha çështjet lidhur me temën e qelizave burimore nga kordori.

C Historia e hollësishme mjekësore dhe vlerësimi i mjekëve tanë
Grumbullimi me kujdes i të dhënave dhe vlerësimeve të historisë mjekësore të familjes Tuaj, bëhet për shkak të sigurisë së fëmijës Tuaj në rast të përdorimit terapeutik të gjakut të kordonit. Në bazë të formularit të historisë mjekësore dhe rezultateve të gjakut të nënës para lindjes, mjekët tanë vlerësojnë a mund të bëhet, sipas pikëpamjes medicinale, marrja e gjakut të kordonit dhe a mund  të përdoret gjaku me qellime terapeutike.

D Trajnimi i stafit në spitalet e lindjes prej bashkëpunëtorëve tanë
Ekipi profesional i bashkëpunëtorëve tanë kujdeset që spitali Juaj i lindjes të plotësojë të gjitha parakushtet e parashikuara me ligj, që janë të domosdoshme për marrjen e gjakut të kordonit. Prandaj ne bëjmë trajnimin e mamive dhe mjekëve nëpër spitalet e lindjes.

E Pakot e dizenjuara posaçërisht me setin për marrjen e gjakut
Pakoja e sigurtë që përmban xhel, roli i të cilit është që të stabilizojë temperaturën, kutia e izoluar prej shkume deti dhe çipi për matjen e temperaturës, që shënohet pa ndërprerje, është dizenjuar posaçërisht për marrjen e sigurtë të gjakut të kordonit te lindjet normale dhe seksioni cezarian, si dhe kutinë me mjetet për dezinfektim.

F Marrja falas e gjakut të kordonit në spitalin e lindjes
Marrjen e gjakut të kordonit e bënë stafi profesional. Shpenzimet e marrjes së gjakut të kordonit janë llogaritur në çmim.

G Transportimi i gjakut përmes shërbimit të specializuar korier deri në laborator
Marrjen e gjakut të kordonit e bënë stafi profesional. Shpenzimet e marrjes së gjakut të kordonit janë llogaritur në çmim.

H Përpunimi i gjakut në kushte sterile (Standardi GMP)
Përgatitja e gjakut të kordonit bëhet në laboratorin tonë. Bëhet fjalë për laborator të sigurtë në përputhje me standardin GMP (GMP: Good Manufacturing Practice - standardi më i lartë mjekësor për prodhuesit e mjeteve medicinale). Përpunimi i gjakut bëhet në dhoma sterile të mbrojtura posaçërisht, ku bëhet monitorim në vazhdimësi, ndërsa hyrja në ato dhoma është e ndaluar.

I Menaxhimi kompjuterik i krioprezervimit në qese për ngrirje
Qelizat staminale depozitohen në qese të dizenjuar posaçërisht, që është rezistente ndaj thyerjes. Në rast se mblidhet vëllim më i madh i gjakut, ajo do të ndahet dhe depozitohet falas në dy qese të veçanta. Ruajtja e përhershme bëhet nëpër rezervuare për ngrirje në temperaturën prej -196°C.

J Testimi i cilësisë së gjakut nga kordoni dhe gjaku i nënës në përputhje me dispozitat ligjore
Gjaku i kordonit duhet të testohet me kujdes në përputhje me regullat e parametrave të cilësisë. Vetëm atëherë mund të përdoret në rast sëmundjeje. Testimi zgjat disa javë dhe përfshin këto hapa relevante.
Te gjaku i kordonit: numri i qelizave pluripotente, grupi i gjakut, kontrollimi i sterilitetit, shënuesit infektiv (HIV 1-RNK, hepatits C-RNK, parvovirus B19-ADN, virusi citomegalia-ADN). Nëse nevojitet, si p.sh. në rast të kontrollit pozitiv të sterilitetit, bëjmë testimin shtesë falas.
Te gjaku i nënës: HIV 1/2 - antitrupat/p24-antigjen, TP-antitrupa, hepatiti Bs-antigjen, hepatit Bc -antitrup, Hepatiti C - antitrupa, HTLV I/II-antitrupa. Nëse nevojitet bëjmë edhe testimet për parametrat e tjera falas.

K Dorëzimi dhe interpretimi i rezultateve / çertifikata
Ne Ju lajmërojmë për rezultatet e testimit të gjakut të kordonit dhe gjakut të nënës. Nëse keni pyetje mund t'i drejtoheni me telefon bashkëpunëtorit tonë profesional.

L PPërkrahja në mjekim nga ana e Fondacionit Bio Save
Fondacioni Bio Save është regjistruar si Fondacion për ndihmën në mjekimin me qelizat staminale dhe si e tillë është e specializuar për të ndihmuar jo vetëm klientët e Bio Save-it por edhe tërë fëmijëve të cilëve u nevojitet ndihma pa marrë parasysh se në cilën bankë ruhen qelizat staminale.

M Transportimi i gjakut të kordonit deri në klinikë
Nëse do t'i nevojitet gjaku i kordonit fëmijës Tuaj për përdorim terapeutik, do të merrni nga ne mbështetjen gjithëpërfshirëse. Do t'Ju ndihmojmë në plotësimin e formularëve, te bisedat me mjekët, dhe nëse është e mundur, së bashku do të kërkojmë specialistin. Ne sigurojmë transportimin e qelizave staminale në rezervuar special në klinikë.

N Analiza e gjakut të nënës për HIV, hepatitin B, hepatitin C dhe sifilisin para lindjes
Analiza e gjakut të nënës për HIV, hepatitin B, hepatitin C dhe sifilisin janë falas dhe bëhen direkt në laboratorin tonë

O Akses në platformën BiSave&me
BioSave&me Ju ofron mundësinë që, që nga momenti i lindjes të ndiqni në cilën fazë është mostra Juaj, si dhe se nëse paguani me këste keni në çdo moment pasqyrën e qartë të detyrimeve Tuaja.
Dhe të gjitha këto janë mjaft të thjeshta, mjafton vetëm të hyni me adresën Tuaj që është regjistruar në Sistemin Bio Save. Pastaj hidhni vetë shifrën Tuaj unike dhe do të keni mundësi të hyni në llogarinë Tuaj.  

Standardni paketi usluga ne obuhvataju

P Ruajtja e Indit të kordonit

Q Testi ADN
Kontrolli preventiv i ADN- zbulim i hershëm i rreziqeve shëndetësore të foshnjës.

Periudha kohore e ruajtjes (depozitimit) 

R Bio Save +20
Bio Save +20 nënkupton periudhën e ruajtjes prej 20 vjetësh.

S Bio Save +30
Bio Save +30 nënkupton periudhën e ruajtjes prej 30 vjetësh.

T Bio Save +50
Bio Save +50 nënkupton periudhën e ruajtjes prej 50 vjetësh. 

Shërbimet shtesë 

U 200 EUR zbritje dhuratë për besnikërinë
Nëse vendosni të depozitoni qelizat staminale në Bio Save edhe për fëmijën tjetër, do të keni zbritje prej 200 EUR. Kjo zbritje nuk mund të konbinohet dhe llogaritet bashkë me zbritjet e tjera ose me uljet në rast të lindjes së binjakëve.

V Garancia e përjeshtme e çmimit te depozitimi i ardhshëm i gjakut të kordonit
Nëse ndonjëherë në jetë do të vendosni për të ruajtur gjakun e kordonit të fëmijës tjetër, me të njëjtat kushtet kontraktuese, ne Ju garantojmë të njëjtin çmim si te ruajtja e parë pa marrë parasysh korigjimet eventuale të cilat kanë ndodhur ndërkohë.

W Kushte të veçanta te shtatzënia me binjakë
Në rastin e lindjes së binjakëve Ju ofrojmë përfitime të veçanta. Për fëmijën e parë paguani çmimin e caktuar me kontratë në varësi nga periudha e ruajtjes (saktëzuar nën: Q, R, S e T) ndërsa për fëmijën e dytë paguani 50% të çmimit për numrin e caktuar të viteve.